Английски език за 1-ви клас с езиков център Еxpress English Language Training

Английски език за 1-ви клас с езиков център Еxpress English Language Training

Детски арт център Приказка посреща Express English Language Training
Здравейте,
Радваме се да ви уведомим за началото на курс по английски език за деца в 1- ви клас Junior Extensive с любезното съдействие на езикова школа Express English Language Traning.
Заниманията ще се провеждат при нас, в Детски арт център Приказка.
Програма е предназначена за деца от 7 до 12 години и е специално разработена да стимулира не само езиковите умения на децата, но и логическото им мислене, тяхната обща култура и любознателност.
Всеки урок е тематично структуриран и развива рецепторните и продуктивни способности: говорене, слушане, четене и писане, както и правилно произношение. Уроците са забавни, интересни, разнообразни и предизвикателни, включващи игри, мултимедия и креативни проекти. За повече информация, моля погледнете прикачения файл.
Име на курса: Junior Extensive
Вид на курса: група 5 деца до 8 деца
Натовареност: 3 ч. на седмица (1 ч. – 60 мин.) – два пъти по 1 ч. и 30 мин.
Продължителност: 48 астрономически часа
Начало на курса: 02/ 2017
Месечна такса: 120 лв.
Всички материали са осигурени от EELT.
Първото занимание е безплатно.
Очакваме с нетърпение първатата ни среща.

 Програма „Junior Extensive”

 7-13 години

 Курс

 Програмата на Еxpress English Language Training e разработена  и одобрена от OISE, OXFORD-Англия . Тя развива не само езиковите умения на децата, но и логическото мислене, тяхната обща култура и любознателност.

Всеки курс е тематично структуриран и изцяло съобразен с  когнитивните възможности, възрастта и интересите на учениците.  Уроците са забавни, интересни, разнообразни и предизвикателни, включващи множество игри, мултимедия и креативни проекти.

Програма

Модул 1 – Story telling

Темата се разгръща с разказване на история, която е представена образно, чрез различни помощни материали. Историята бива разказвана един път от учителя, след което учениците се разпределят по роли и я преразказват. Следват упражнения, развиващи рецептивните възприятия ; слушане/четене и комуникативните умения. Всички последващи упражнения/ игри /до завършване на модула са свързани с разказаната, в началото на урока, история.

Модулът приключва с песен.

Модул 2 –  Project

В този модул учениците изготвят проект – списание. Те правят свое лично списание/ портфолио, което се допълва всеки път. Задачите, които им се поставят са в зависимост от темата на урока. Работата по проекта развива концентрацията, слушането и въображението. Малките учениците упражняват и затвърждават новата лексика под формата на игра.

програма YL-1-2

45мин. История

“Pied Piper”

 

История

“The Farmer, his son and the donkey”

 

История

“Classmates”

 

История

“Cows, sheep,goats, ducks and chickens.”

 

История

“Grans Glasses”

 

45мин. Лексика/Слушане

“Pied Piper” под-тема ‘Places’

Четене/Граматика

‘The Farmer is riding a donkey’

Лексика/Слушане

‘The class”

 

Четене/Граматика

“Clothes”

 

Лексика

“Grans Glasses”

 

почивка
45мин. Говорене

‘Describing places’

Говорене

‘What are you doing?’

 

Говорене

 

Gateway 1

Pg 34

 

Говорене

Gateway 1

Pg 72/73

“Where’s the hat?”

Игра “Where are the glasses?”
45мин. Песен

“There’s a rat in my kitchen”

Песен

“I am Sailing”

Песен

“Twenty Little Robots”

Песен

“Dressing up”

Gateway 1 or “Don’t Put Your trousers on your Head” www.learnenglishkids.com

 

Песен

“There’s no-one quite like Grandma”

 

45мин. Проект

‘My Town’

Проект

‘Jobs-When I grow up..’

Проект

Class survey

 

Проект

“What is the class wearing?”

Проект

“An old person I know.”

 

45мин. Arts and crafts

‘Making a Pied Piper flute’

Arts and crafts

‘Making a farmer puppet’

Arts and Crafts

‘Make a pencil case’ or ‘science lesson’

Arts and Crafts

‘Clothes’

Cut and dress figures

Arts and crafts

“Make a  pencil case! ”

Модул 3 – Arts and Crafts

Децата изработват определен предмет, свързан с темата на урока. Чрез креативния модул те преговарят,  по интересен и забавен за тях начин граматиката и  думичките от предишния урок.

Домашна работа

През определен брой часове, домашното се състои само от материали за четене.  Независимо от това дали е само история или включва и упражнения, домашното е подготвено така, че не да не отнема повече от 45 мин. на ученика.

Продължителност Модул
45 мин Разказване на история
45 мин Слущане/Упражнения
45 мин Говорене /игра/
45 мин Песен
45мин Проект

 

Leave a comment

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160