Подготвителни курсове

Започна записването за съботно-неделни подготвителни курсове по БЕЛ и Математика в Детски арт център „Приказка“.
Ако искате Вашето дете да получи качествена  образователна подготовка с квалифицирани преподаватели  за предстоящите изпити по Български език и литература и по Математика, съботно-неделните курсове в „Приказка“ са чудесен вариант за

затвърждаване на знания без умора и досада от ученето.
Курсовете са в подкрепа на  училищните часове и спомагат за натрупване на повече знания, за попълване на евентуални пропуски в учебния материал и за придобиване и  усвояване  на всичко необходимо за успешното представяне на приемните изпити.

Начало на курса 15 март 2014 г. Краен срок за записване 13 март 2014 г.

•    Курсовете са съобразени с изискванията на МОМН.

•    Провеждат се в малки групи  до 6 ученици, което позволява индивидуален подход към нуждите на всяко дете.

•    Курсовете по Български език и литература и по Математика  включват обстойно изучаване на всички теми от учебния материал за 7 клас с цел постигане на високи текущи резултати по време на учебната година.

•     Специализирана подготовка за сегашния формат на изпитите – тестове по БЕЛ и Математика.

•    Упражнения и контролни след всяка завършена тема.

•    Ежемесечно обстойно информиране на родители за постиженията на учениците и предоставяне на насоки и препоръки за  подобряване на знанията им.

•    Провеждане на пробни изпити.

•     Опитни и квалифицирани преподаватели с доказани качества и уникален подход към учениците. .

График:

Курсовете се провеждат в събота и неделя, в малки групи, в по четири учебни часа, както следва:
Събота: 8.30 – 13.00 часа
14.00 – 18.30 часа
Неделя: 8.30 – 13.00 часа
14.00 – 18.30 часа
Цена:
За един месец (четири посещения) по един предмет – 250 лв.

Подготовка извън определените курсове.

Учител с опит и изпитан метод за ускорено обучение.
Занимания : петък от 16 до 18 часа;
събота от 10 до 12 часа с почивка от 15 минути.
Цена: за едно занятие- 15 лева, за 4 занятия- 45 лева.
Група се формира минимум от 3 ученика.

 

Детски арт център „Приказка” организира курс – „Подготовка за конкурсните изпити по изобразително изкуство за средните художествени училища” (Художествената Гимназия за Изящни изкуства „Илия Петров”, за Художествената Гимназия за Приложни изкуства ”Св. Лука”, училища с разширено преподаване на изобразително и приложни изкуства)

Ръководител на курса Мая Дочева.

Курсът се състои от две части:

–     Основна част – подготовка за общия изпит – композиция на ръбести и овални тела (куб, паралелепипед, пирамида, цилиндър, кълбо).

–     Специална част – специализирана подготовка за художествени гимназии (при наличие на такива ученици) и специализиран за различните гимназии за приложни изкуства.

Курсът предлага работа по различни видове задачи, според специфичните изисквания при кандидатстване в отделните гимназии, като: натюрморт – изобразяване на обемни тела /предмети/ по натура с черен материал /молив, креда, туш и др.; фигурална композиция – изобразяване на човешки фигури в среда по поставена тема; декоративна композиция – създаване на проект за десен, покривка и др. с цветни материали в зададен формат и др.; изучаване на различни графични и живописни техники, композиция, перспектива, цветознание, течения в изкуството. Подготовката е съобразена с изискванията за  кандидатстване.

Форма на обучение – групово. Групата започва работа при минимум 5, максимум 10 ученика.  Гарантираме индивидуален подход, спрямо възрастта, целите и нуждите на курсиста. Независимо от момента на включване в групата, материалът се преподава от началото му. Курсът включва изучаване на различни графични и живописни техники, композиция, перспектива, цветознание, течения в изкуството. Подготовката е съобразена с изискванията за  кандидатстване.

Обучението е подходящо и за ученици от 5 и 6 клас, които искат да се готвят от по-рано за изпитите по изобразително изкуство.

Занимания:

Събота: 09.00 ч. – 13.30 ч. (14.00 ч.)

Цени:

месечен абонамент за четири часови занимания – 65 лв.

месечен абонамент за пет часови занинимаия – 80 лв. за месец

Таксите се заплащат в началото на периода, на каса или по банков път. Центърът не възстановява суми за неизползвани такси.

Начало на записванията – 29.10.2013 г.

Край на записванията – 15.11.2013 г.

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160