Ментална аритметика

Какво е Ментална аритметика?
Това е уникален начин за пресмятане на аритметични задачи по системата на устно смятане (събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на корен квадратен от число) за много кратко време, без използване на калкулатор. Но светкавично бързото решение на аритметични задачи не е цел на менталната аритметика. Това е само показател, резултат от това, че с помощта на нашата методика отлично се тренират концентрацията на вниманието, фотографската памет, логиката, въображението.
Дефицит на концентрация – това болест на модерното общество, следствие от технологичния прогрес. Днес децата не могат да се съсредоточават дълго време върху един процес, те бързо се изморяват, трудно им е да усвояват нова информация. Нашата задача като на родители е да помогнем на детето да развие умствените си способности, да формира важни навици, които са необходими за живота в съвременната реалност.
Нашите куросове ще ви помогнат в тази задача. Методика на преподаване на ментална аритметикав МАЕ, напълно адаптирана към европейските деца. Тя значително се отличава от други методики на преподаване.
• Всеки урок при нас е структуриран и вкючва голямо количество на игри, развиващи деца в процес на движението.
• Всяка нова тема се изучава на четири етапа, ние използваме всички канали на възприятие: слухово-аналитичен, визуален, кинестетичен. Преподавателите описват всички възможни варианти за използване на нови формули, децата веднага се учат да прилагат тези формули и правят упражнения за скорост. По този начин, детето във всички случай ще усвои новата тема.
• Нашата програма е продължаваща, по време на първата половина от урока, задължително се затвърждават темите от предишните занимания. Също имаме практика за затвърждаване на тема, коята беше трудна за дете. За сравнение: в традиционните методики всеки урок се провежда независимо от предходните, което позволява включването на нови ученици във вече сформирана група и в тази ситуация, на преподавателя му е трудно качествено да изнесе урока, тай като някой може да се обучава вече три месеца, а друг за първи път да вижда абакус.
• Ние не допускаме обединяване в една група на начинаещи и напреднали ученици. Децата по време на първия урок заедно, дружно затвърждават предадената тема, като използват всички канали на възприятие, след това по време на втория урок, те преминават към новата тема.
• В групите има от 2 до 6 човека, това гарантира качествено обучение, индивидуален подход и 100% усвояване на предадените теми. Обучението се провежда на български език.
• В нашата методика са обединени формулите за плюсове и минуси. Както ни е показал опита, успоредното преподаване на формули за плюсове и минуси, а не тяхното отделно изучаване е ефективно и продуктивно.
• За всяка нова тема, ние имаме разработени по 400 примера за работа в клас, като във всеки пример има от 2 до 8 реда, което е много повече, отколкото в други методики. По нашата методика, ние използваме във всеки пример не само плюсове, но и минуси.
• Ние създадохме мотивационна рейтингова система за учениците. Според резултатите от рейтинга, ученикът може да кандидатства за участие в олимпиада, да получава подаръци.

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160