За нас

Ще научаваме, докато се забавляваме.

Доведете при нас Вашето малко съкровище, за да влезем заедно в приказния свят на изкуството. В неговия уют децата ще се занимават с най-различни дейности и ще добият умения, които ще спомагат за тяхното пълноценно и всестранно развитие и откриването на творческия им потенциал.

Ние се стремим да развием заложените във всяко дете качества и добродетели чрез създаване на атмосфера на хармония и разбиране, на творческа среда, в която то да се чувства разбрано, подкрепяно и поощрявано да даде най-доброто от себе си.   Нашето ателие е не просто място, където да оставите своя малчуган, а пространство с артистична атмосфера, което открива за децата необятния свят на изкуствата и възпитава у тях усет за хармония, стил, красота.

Оформянето на естетико-художествено усещане у децата още в най-ранна възраст, възпитанието и изграждането на новата личност, се осъществяват най-ефективно чрез запознаването им с най-различни изкуства.Развитието на художественото им впечатление способства за разгръщането на потенциала им за широко светоусещане и мислене.

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160