Дизайн

Дизайн

Занимателен център „Приказка” започва своята програма курсове за възрастни, с курса „Дизайн”. Курсът обхваща четири основни теми (модули):

–        Дизайн на малки форми;

–        Дизайн на големи форми;

–        Пространствено оформление;

–        Моден дизайн

Подтеми:

–        Цветознание;

–        Перспектива;

–        Комбинаторика;

–        Пространствено мислене;

–        Цветови гами, комбинативност, въображение;

–        Овладяване на пропорциите;

–        Разграничаване на формите чрез щриха и постигане на обем;

–        Формоизграждане;

–        Изкуствознание и др.

Всеки раздел – основна тема е с продължителност 16 часа и се разгръща в рамките на един календарен месец, при две посещения на седмица, с продължителност 2 часа.

Месечна такса (един модул) – 120 лв. При проявено желание за еднократни посещения, по определена подтема, такса – 15 лв за посещение.

Таксата се заплаща в началото на периода в центъра или по банков път. Сумите за неизползвани часове не се възстановяват.

Курсът започва при записали се минимум 6 човека. Максималният капацитет – 12 човека.

Ръководител на курса Мая Дочева

 

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160