Подготвителни

Детски арт център „Приказка” организира курс – „Подготовка за конкурсните изпити по изобразително изкуство за средните художествени училища” (Художествената Гимназия за Изящни изкуства „Илия Петров”, за Художествената Гимназия за Приложни изкуства ”Св. Лука”, училища с разширено преподаване на изобразително и приложни изкуства)

Ръководител на курса Мая Дочева.

Курсът се състои от две части:

–     Основна част – подготовка за общия изпит – композиция на ръбести и овални тела (куб, паралелепипед, пирамида, цилиндър, кълбо).

–     Специална част – специализирана подготовка за художествени гимназии (при наличие на такива ученици) и специализиран за различните гимназии за приложни изкуства.

Курсът предлага работа по различни видове задачи, според специфичните изисквания при кандидатстване в отделните гимназии, като: натюрморт – изобразяване на обемни тела /предмети/ по натура с черен материал /молив, креда, туш и др.; фигурална композиция – изобразяване на човешки фигури в среда по поставена тема; декоративна композиция – създаване на проект за десен, покривка и др. с цветни материали в зададен формат и др.; изучаване на различни графични и живописни техники, композиция, перспектива, цветознание, течения в изкуството. Подготовката е съобразена с изискванията за  кандидатстване.

Форма на обучение – групово. Групата започва работа при минимум 5, максимум 10 ученика.  Гарантираме индивидуален подход, спрямо възрастта, целите и нуждите на курсиста. Независимо от момента на включване в групата, материалът се преподава от началото му. Курсът включва изучаване на различни графични и живописни техники, композиция, перспектива, цветознание, течения в изкуството. Подготовката е съобразена с изискванията за  кандидатстване.

Обучението е подходящо и за ученици от 5 и 6 клас, които искат да се готвят от по-рано за изпитите по изобразително изкуство.

Занимания:

Събота: 09.00 ч. – 13.30 ч. (14.00 ч.)

Цени:

месечен абонамент за четири часови занимания – 65 лв.

месечен абонамент за пет часови занинимаия – 80 лв. за месец

Таксите се заплащат в началото на периода, на каса или по банков път. Центърът не възстановява суми за неизползвани такси.

Начало на записванията – 29.10.2012 г.

Край на записванията – 15.11.2012 г.

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160