Ментална аритметика

Какво е Ментална аритметика? Уникален начин за пресмятане на аритметични задачи по системата на устно смятане (събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на корен квадратен от число). Методиката развива концентрацията, фотографската памет, логиката, въображението, интелектуалните и когнитивни способности.

Неотдавна Детски арт център Приказка стана част от голямото семейство на МАЕ България.

МАЕ Mental Arithmetic of Europe https://maeurope.eu

Обучението по Ментална аритметика в МАЕ е организирано е три възрастови групи:

PMA – предучилищна възраст 5 – 6 год., обща продължителност 31- 36 седмици, два пъти седмично по два учебни часа по 30 мин. с игрови почивки;

Genius – 7 – 8 год., обща продължителност 16 – 21 седмици, веднъж седмично по два учебни часа с игрови почивки;

Clever – 9+ , обща продължителност 10 – 16 седмици, веднъж седмично по два учебни часа.

 

 

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160