Училищна занималня за ученици в прогимназиален курс 5 – 7 клас

Полудневна занималня за ученици в прогимназиален курс от 5 до 7 клас
След завършване на началния училищен курс, учебната програма на учениците се променя коренно. Това е важен, съществен и нелек преход в обучението на децата. Материалът по отделните предмети се задълбочава и се преподава от отделни преподаватели. Индивидуалните изисквания на всеки преподавател, начинът на преподаване и оценяване могат сериозно да затруднят учениците в прогимназиалния училищен курс.
В Детски арт център-занималня Приказка детето Ви ще получи индивидуална подкрепа и консултиране от преподаватели с утвърден опит в учебния материал и работата с ученици в прогимназиален училищен курс.
Изискват се сериозно отношение към учебния процес, уважение към преподаватели и съученици, високо ниво на дисциплина и разбирателство.
• цялостна подготовка на учебния материал по изучаваните в училище предмети, помощ при изпълнение на домашните задания, вкл. по изучавания език;
• интерактивен метод на преподаване и усвояване на материала;
• индивидуални консултации при проблеми в разбирането по отделни предмети, допълнителни упражнения;
• периодичен анализ и оценка на резултатите на ученика, тестове;
• индивидуален дневник на ученика;
График на заниманията в прогимназиален курс:
Първа смяна: 8:30 – 13:00 ч.
Втора смяна: 14:00 – 17:30 ч.
Продължитолност: октомври 2017 – юни 2018 г.

 

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160